Yoksulluk ve Sosyal İçerme Üzerine Projeksiyonların Geliştirilmesi Üçüncü Çalıştayı Gerçekleştirildi

“Yoksulluk ve Sosyal İçerme Üzerine Projeksiyonlar Geliştirilmesi” faaliyeti altında planlanan 6 çalıştaydan üçüncüsü 23-24 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. “Saha Araştırmasının Ön Sonuçlarının Sunumu ve Projenin İleriki Aşamaları ile Bağlantısının Kurulması” başlıklı çalıştay, 2015-2040 dönemi için sosyal içermeye ilişkin projeksiyonların sağlanması amacıyla düzenlendi. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sosyal politika uzmanları ve akademisyenlerin katılım sağladığı çalıştayın açılış konuşmalarını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Proje Koordinatörü Şahin METİN yaptı. Faaliyetin yol haritasının sunulmasının ardından, “Demografik Eğilimler, İşgücü Piyasaları ve Yoksulluk”,  “Kavramsal Çerçeve” ve “Hedef Gruplara İlişkin Ön Sonuçlar” adlı sunumlar gerçekleştirildi.

Çalıştayın 2. gününde ise “Sosyal Yardım – İstihdam Bağlantısı”, “Sosyal ve Ekonomik Destek Uygulamasına İlişkin Sahadan Notlar” ve “Projeksiyon Çalışmalarına İlişkin Genel Bilgi” başlıklı sunumlar gerçekleştilirken, kapanışta katılımcıların da katkısı ile çalıştayın genel bir değerlendirilmesi yapıldı.

“Yoksulluk ve Sosyal İçerme Üzerine Projeksiyonlar Geliştirilmesi” faaliyeti ile Türkiye’de dezavantajlı grupların demografik özellikleri, milli gelir düzeyi, eğitim, istihdam, yoksulluk ve sosyal koruma gibi sosyal politika bileşenlerinde 2015-2040 döneminde gözlemlenecek değişiklikler üzerine tahminler elde edilmesi öngörülmektedir.

IMG-20170525-WA0009 IMG-20170525-WA0015