Yoksulluk ve Sosyal İçerme Üzerine Projeksiyonların Geliştirilmesi Dördüncü Çalıştayı Gerçekleştirildi

“Yoksulluk ve Sosyal İçerme Üzerine Projeksiyonlar Geliştirilmesi” faaliyeti altında planlanan 6 çalıştaydan dördüncüsü 21-22 Haziran tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. “2015-2040 Dönemi İçin Sosyal İçermeye İlişkin Projeksiyonların Sağlanması Makro Model Ön Sonuçlarına İlişkin Sunum” başlıklı çalıştay, 2015-2040 dönemi için sosyal içermeye ilişkin projeksiyonların sağlanması amacıyla düzenlendi. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sosyal politika uzmanları ve akademisyenlerin katılım sağladığı çalıştayın açılış konuşmalarını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı sayın Nuray HATIRNAZ yaptı. Faaliyetin yol haritasının sunulmasının ardından, “Türkiye’deki Makro Veri ve Demografik Projeksiyon Trendleri”, “Makro Projeksiyonlarda Ekonometrik Modelin İşlevine Yönelik Genel Giriş” ve “Kestirim Tasarımı ve Kestirimlere İlişkin Detaylı Açıklama” adlı sunumlar gerçekleştirildi.

Çalıştayın 2. gününde ise “Makro Simülasyon Modelinin Ön Sonuçları: İlk Aşamanın Sonuçları, Mikro Sonuçlarla Bağlantılı Kilit Değişkenler” ve “Uzun Vadeli Simülasyona İlişkin Muhtemel Senaryoların Sunumu”  başlıklı sunumlar gerçekleştilirken, kapanışta katılımcıların da katkısı ile çalıştayın genel bir değerlendirilmesi yapıldı.

“Yoksulluk ve Sosyal İçerme Üzerine Projeksiyonlar Geliştirilmesi” faaliyeti ile Türkiye’de dezavantajlı grupların demografik özellikleri, milli gelir düzeyi, eğitim, istihdam, yoksulluk ve sosyal koruma gibi sosyal politika bileşenlerinde 2015-2040 döneminde gözlemlenecek değişiklikler üzerine tahminler elde edilmesi öngörülmektedir.

20170622_101621