Sosyal Politika Zirvesi ve Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi

Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın yürütücüsü olduğu 8 Kasım 2015 tarihinden bu yana faaliyetlerini sürdürmekte olan “ASPB’nin Sosyal Politika Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Sosyal Politika Zirvesi ve Kapanış Toplantısı 4 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da geçekleştirildi.

Daire Başkanımız Sn. Nuray HATIRNAZ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve AB Mali Yardımlar Dairesi Başkan Vekili İhale Makamı Sn. Burak Çağatay DOĞAN, İtalya Türkiye Büyükelçisi Sn. Luigi MATTIOLO, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Elçi-Müsteşar Sn. Gabriel MUNUERA VINALS, Bakan Yardımcımız Dr. Sn. Mehmet KARABAY ve milletvekillerimizin katılımları ile gerçekleştirilen Sosyal Politika Zirvesi ve Kapanış Toplantısı’na kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte çok sayıda akademisyen de katılım sağladı.

Sosyal Politika Zirvesi ve Kapanış Toplantısı’nda FGB Direktörü Sn. Diego TELONI proje aktiviteleri temel çıktıları üzerine genel bilgilendirme yaptı. Etkinliğin öğleden sonraki oturumunda ise Makro Ekonomik Projeksiyonların Sonuçları ve “Sosyal İçerme Politikaları Alanında Belirlenen Göstergeler/Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Alan Araştırmalarının Sonuçları” başlıklı 2 ayrı panel düzenlendi. Panellerde ASPB’nin Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında yürütülen faaliyetler, hazırlanan raporlar ve proje çıktıları hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

Proje Hakkında

ASPB’nin Sosyal Politika Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi 8 Kasım 2015 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında eğitimler, konferanslar, çalıştaylar, yuvarlak masa toplantıları düzenlenerek Bakanlığımızın kurumsal kapasitesi geliştirilmiştir. Bu çalışmalar Bakanlığın tüm birimlerinden katılımcılarla interaktif bir anlayışla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve paydaş kurumların kurumsal kapasite gelişimini 2 aşamada desteklemiştir. Bunlar, politika üretme, uygulama ve izleme kapasitelerinin geliştirilmesi ve istihdam, eğitim ve sosyal politikalar arasındaki ilişkinin güçlendirilmesidir.
Sonuç olarak, dezavantajlı grupların iş piyasasına entegrasyonunu artıracak sosyal politikaların, sosyal içerme tedbirlerinin, ayrımcılığa karşı tedbirlerin ve sosyal koruma tedbirlerinin etkinliği artırılmıştır.
ASPB personelinin görev tanımlarının yapılması; planlama, uygulama ve değerlendirme sistematiğinin kurulması ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi yoluyla organizasyon ve koordinasyon kapasitesi ve becerileri artırılarak, ayrıca, ülkemizin mevcut durumu ve ihtiyaçları doğrultusunda, ASPB’nin içerik bağlantılı stratejik ve teknik becerilerinin gelişimine katkıda bulunulmuştur. Proje hakkında detaylı bilgiler için http://www.sosyalicerme.com adresine erişebilirsiniz.

YSR_7620  YSR_7509