Sosyal İçerme ve Yoksulluk Politikaları Alanında Veri Setleri Üzerine Yorumlar Çalıştayı Gerçekleştirildi

“Yoksulluk ve Sosyal İçerme Üzerine Projeksiyonlar Geliştirilmesi” faaliyeti altında planlanan 6 çalıştaydan ikincisi 4-5 Mayıs tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. “Veri Setleri Üzerine Yorumlar” başlıklı çalıştaya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sosyal politika uzmanları ve akademisyenler katıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının ana politikalarına ve stratejilerine yön vermeyi amaçlayarak ülkemizde verilere dayalı politika üretilmesine ve uzun soluklu makro politikaların planlanmasına katkı sağlaması beklenilen faaliyetin açılış konuşmalarını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Nuray HATIRNAZ yaptı. Faaliyetin yol haritasının sunulmasının ardından “Türkiye’de Yoksulluk, Türkiye Demografisi ve İş Gücü Piyasaları”, “Projede Kullanılacak olan Hanehalkı Bütçe Anketinin Tanıtımı” ve “Hanehalkı İş Gücü Anketi ve Silk Verileri Üzerinden Türkiye’deki Dezavantajlı Grupların İncelenmesi “  adlı sunumlar gerçekleştirildi.

Çalıştayın 2. gününde ise tüm veri setlerinin karşılaştırılması yapılarak katılımcılar iki gruba ayrıldı. Gruplarda “2016 Asgari Ücret Artışının İstihdam Üzerindeki Etkileri” ve “Bölgesel Yoksulluk” konularında tartışma yürütüldü.  Çalıştay, grup tartışmaları sonuçlarının sunulması ile son buldu.

“Yoksulluk ve Sosyal İçerme Üzerine Projeksiyonlar Geliştirilmesi” faaliyeti ile Türkiye’de dezavantajlı grupların demografik özellikleri, milli gelir düzeyi, eğitim, istihdam, yoksulluk ve sosyal koruma gibi sosyal politika bileşenlerinde 2015-2040 döneminde gözlemlenecek değişiklikler üzerine tahminler elde edilmesi öngörülmektedir.