Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi Kapsamında Görevli Personele Yönelik Eğitim Programı (Modül 1 ve 2)

haber10Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonuyla desteklenen ve AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı olarak ana yararlanıcısı olduğumuz “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi” Kasım 2015 tarihinde resmi olarak başlamış olup söz konusu Proje kapsamında Bakanlığımızda görevli personele yönelik eğitim programları planlanmıştır.

Planlanan eğitimlerden ilki Bakanlığımızda görevli uzman yardımcılarına yönelik 5 farklı modülde tasarlanmıştır. Söz konusu eğitim modüllerinden ilki bilimsel araştırma yöntemleri, nitel/nicel araştırmanın özellikleri, SPSS uygulaması gibi konu başlıklarında 17-18 Şubat 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Eğitimin 2.modülü sosyal hizmetler ile sosyal politika kavramları, dünyada ve ülkemizde sosyal politikanın geçirdiği süreçler, sosyal hizmetin özellikleri gibi konu başlıklarında olmak üzere 23-24 Şubat 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.