Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi Kapsamında Görevli Personele Yönelik Eğitim Programı (Modül 3,4 ve 5)

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonuyla desteklenen ve AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı olarak ana yararlanıcısı olduğumuz “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi” Kasım 2015 tarihinde resmi olarak başlamış olup söz konusu Proje kapsamında Bakanlığımızda görevli personele yönelik eğitim programları planlanmıştır.

Planlanan eğitimlerden ilki Bakanlığımızda görevli uzman yardımcılarına yönelik 5 farklı modülde tasarlanmıştır. Söz konusu eğitim modüllerinden ikisi Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilmiştir.

1-2 Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen 3.Modülde, Uzman yardımcılarına, Sosyal değişim ve sosyal bütünleşme ilkeleri temelinde sosyal hizmet anlatımı yapılmıştır. Uzman yardımcılarının aktif katılımı sağlanarak sosyal hizmet kurum-kuruluşlarında verilen hizmetlere ilişkin sözlü sunum yapmaları sağlanmıştır.

03 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Modül 4’ün 1. oturumu olan Yaşlı refahı oturumunda; yaşlanma çeşitleri, yaş ayrımcılığı, aktif yaşlanma, saygın ölüm ve yaşlı hakları konuları anlatılmıştır. Yaşlı tutum ölçeği tanıtılarak uzman yardımcıları arasında yaşlılık konusunda farkındalık yaratılmıştır.

Aynı gün gerçekleştirilen Modül 4’ün 2. oturumu olan Aile ve Kadın refahı oturumunda ise; aile kavramı kısaca anlatılarak, aile sorunları, aile politikaları ve aile yaşam kalitesi gibi konular aktarılarak aile değerlendirme ölçeğinin uygulaması gösterilmiştir. Kadın Refahı çerçevesinde, dezavantajlı kadınlar, kadın sorunları, kadın hakları ve kadın haklarına dair yasal mevzuat anlatılmıştır.

Modül 5’in 1. oturumu olan Çocuk refahı oturumunda; çocuğun değeri ve çocukluğun gelişimi, çocuğa yönelik şiddet, çocuk koruma hizmetleri ve çocuk refahı politikaları uzman yardımcılarının katılımı ile tartışılmıştır. Çocuk hakları sözleşmeleri ve çocuk refahı alanında yapılan ulusal ve uluslararası politikaların değerlendirmelerini yapılmış ve bu politikaları geliştirebilmek için getirilebilecek önerilerin tartışıldığı çocuk refahı oturumunu 04 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Modül 5’in 2. oturumu olan Engelli refahı oturumunda ise, Engelli bireylerin ve ailelerin karşılaştıkları fiziksel, ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunlar irdelenerek Türkiye’deki engelli hizmetlerinin tarihçesi anlatılmıştır. Tıbbi ve sosyal model gibi engelli bakım modellerinden bahsedilmiş ve hali hazırda uygulanmakta olan engelli bakım modeli gösterilen engelli refahı modülü 04 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir.