Proje Faaliyetleri

Proje Kapsamındaki Faaliyetler:

Eğitim İhtiyaç Analizi (TNA) ve Eğitim Programı
Yönetişim Modelinin Tasarlanması
Tematik Alanlarda Saha Araştırmaları
Yoksulluk ve Sosyal İçerme Üzerine Projeksiyonların Geliştirilmesi
Online Sosyal Politika Kütüphanesi ve Dokümantasyon Merkezinin Geliştirilmesi
Sosyal Politika Üzerine Yuvarlak Masa Toplantıları
Sosyal Politika Zirvesi
Personel İhtiyaç Analizi
Mesleki Standartların Geliştirilmesi
Çalışma Ziyaretleri
Sosyal Politika Göstergeleri ve Sosyal İçerme Alanında Ölçüm Metodları Üzerine
Çalıştaylar
Sosyal Politikaların Değerlendirilmesi ve Etki Analizi Üzerine Eğitim Programı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Tam Zamanlı Danışmanlık Hizmeti