“Mikro Model Ön Sonuçlara İlişkin Sunum” Başlıklı Çalıştay Gerçekleştirildi

“Yoksulluk ve Sosyal İçerme Üzerine Projeksiyonlar Geliştirilmesi” faaliyeti altında planlanan 6 çalıştaydan beşincisi 6-7 Temmuz 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. “Mikro Model Ön Sonuçlarına İlişkin Sunum” başlıklı çalıştay, 2015-2040 dönemi için sosyal içermeye ilişkin projeksiyonların sağlanması amacıyla düzenlendi. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sosyal politika uzmanları ve akademisyenlerin katılım sağladığı çalıştayın açılış konuşmalarını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sayın Nuray HATIRNAZ yaptı. Faaliyetin yol haritasının sunulmasının ardından, “Türkiye’de gelir eşitsizliği ve yoksulluk ilişkisi”, “Türkiye’de gelir eşitsizliğinin boyutları: mikro veri”, “Türkiye’deki istihdam sübvansiyonları, işsizlik ödeneği ve emeklilik sistemine genel bakış” ve “Mikro simülasyonlarda mikro verinin kullanımı -gelecek tahminlerine yönelik genel bakış” adlı sunumlar gerçekleştirildi.

Çalıştayın 2. gününde ise “Türkiye mikro simulasyonunda demografi ve iş gücü piyasası modülü” ve “TMSM: tartışmaya açık konular ve toplanacak veriler” başlıklı sunumlar gerçekleştirilirken, panel kısmında katılımcıların da katkısı ile çalıştayın genel bir değerlendirilmesi yapıldı.

“Yoksulluk ve Sosyal İçerme Üzerine Projeksiyonlar Geliştirilmesi” faaliyeti ile Türkiye’de dezavantajlı grupların demografik özellikleri, milli gelir düzeyi, eğitim, istihdam, yoksulluk ve sosyal koruma gibi sosyal politika bileşenlerinde 2015-2040 döneminde gözlemlenecek değişiklikler üzerine tahminler elde edilmesi öngörülmektedir.

DSC_0792   DSC_0798