Kadın, Çocuk, Yaşlılık, Engellilik ve Yoksulluk Üzerine Sosyal İçerme Göstergeleri Boşluk Analizi Çalışma Grubu Toplantıları

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi çerIMG_4959çevesinde, Faaliyet 2.1 İzleme ve Değerlendirme Modülü kapsamında, Kadın, Çocuk, Yaşlılık, Engellilik ve Yoksulluk Çalışma Grupları 27 – 29 Nisan 2016 tarihlerinde, Via Flat İş Merkezi Workinton’da toplandı. Çalışma Grupları kadın, çocuk, yoksulluk, yaşlılık ve engellilik üzerine ülkemizdeki ve uluslararası literatürdeki sosyal içerme göstergelerini tartışmış, boşluk analizi çıktıları üzerine çalışmışlardır.