İşbirliği Modeli Tasarlama Çalıştayı Gerçekleştirildi

ASPB’nin Sosyal Politika Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında İşbirliği Modeli Tasarlama Çalıştayı Bakanlığımız Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Sayın İshak ÇİFTÇİ’nin katılımları ile 19-20 Ekim ve 30-31 Ekim 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının, STK’ların ve özel sektör temsilcilerinin katılım sağladığı çalıştaylarda kamu ­ özel sektör – sivil toplum kuruluşları arasında sosyal politika alanındaki işbirliği; bakım hizmetleri, istihdam ve sosyal içerme konuları açısından ele alındı.  Çalıştayda konuşmalarını yapan Bakanlığımız Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Sayın İshak ÇİFTÇİ Türkiye’deki mevcut durum hakkında bilgi verdi. Çalıştay kapsamında, vaka çalışmalarının Türkiye’ye aktarılabilirliği konusunda sunumlar gerçekleştirilirken, katılımcılar altı gruba ayırılarak paralel çalışma grupları oluşturuldu. Grup 1; “Yaşlı bireylere yönelik sosyal hizmetler”, grup 2; “Engelli bireylere yönelik sosyal hizmetler”, grup 3; “Aktif yaşlanma tedbirleri”, grup 4; “Engelli bireylere yönelik aktif istihdam tedbirleri” grup 5; “Engelli bireyler alanında sosyal içerme” ve grup 6; “Yaşlı bireyler alanında sosyal içerme” konularında fikirler geliştirerek, tasarladıkları modellerin sunumlarını gerçekleştirdi.  Uluslararası uzmanlar tarafından gerçekleştirilen vaka çalışmalarının sunumlarının ardından çalışma gruplarının çıktıları tartışıldı. İşbirliği Tasarlama Modeli Çalıştayı, çalışma gruplarının çıktılarının değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

 

IMG_5378    IMG_5584