İl Müdürlüklerine Yönelik Eğitim Faaliyeti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Sosyal Politika Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi altında yer alan “Eğitim İhtiyaç Analizinin Belirlenmesi ve Eğitimlerin Verilmesi” faaliyeti kapsamında 16-18 Ağustos, 23-25 Ağustos ve 20-22 Eylül 2017 tarihlerinde “İl Müdürlükleri Eğitim Programı” gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı illerinden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri personelinin yer aldığı Eğitim faaliyeti çerçevesinde sosyal içerme ve sosyal dışlanma kavramları, önyargı, baskı ve ayrımcılık sosyal dışlanma konularında detaylı bilgiler verildi. Eğitim faaliyetinde aynı zamanda “Edilgenlik, Girişkenlik, Saldırganlık ve Kendini Kontrol Etme”, “Yönetim ve Organizasyon”, “Yaşlı, Kadın ve Engelli Müracaatçı Grupları ile Görüşme İlke ve Teknikleri”, “Göçmen, Ruh Sağlığı Bozuk ve Madde Bağımlısı Müracaatçı Grupları ile Görüşme İlke ve Teknikleri” konularında sunumlar gerçekleştirildi. 20 saatlik Eğitim Programını tamamlayan İl Müdürlüğü temsilcileri faaliyet sonunda sertifika almaya hak kazandı.

IMG_4996