Hakkımızda / Proje Bilgileri

Proje Hakkında

Projenin genel amacı iş piyasasındaki her tür ayrımcılıkla mücadele ederek, dezavantajlıların işgücüne katılımını sağlamak ve dezavantajlılar için kapsayıcı bir iş piyasasını teşvik etmektir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın (ASPB) sosyal politika üretme, uygulama ve izleme kapasitesinin geliştirilmesini amaçlayan proje, istihdam, eğitim ve sosyal içerme politikaları arasındaki ilişkiyi güçlendirerek dezavantajlı grupların iş piyasasına katılımını teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Bu amaçla, proje ASPB ve ilgili kurumlarının gelişimini 2 aşamada destekleyecektir:

• Politika üretme, uygulama ve izleme kapasitelerinin geliştirilmesi,
• İstihdam, eğitim ve sosyal politikalar arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi.

Sonuç olarak, dezavantajlı grupların iş piyasasına entegrasyonunu artıracak sosyal politikaların, sosyal içerme tedbirlerinin, ayrımcılığa karşı tedbirlerin ve sosyal koruma tedbirlerinin etkinliği artırılacaktır.

ASPB personelinin görev tanımlarının yapılması; planlama, uygulama ve değerlendirme sistematiğinin kurulması ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi yoluyla organizasyon ve koordinasyon kapasitesi ve becerileri artırılacak, ayrıca, ülkemizin mevcut durumu ve ihtiyaçları doğrultusunda, ASPB’nin içerik bağlantılı stratejik ve teknik becerilerinin gelişimine katkıda bulunulacaktır.

Projenin yararlanıcısı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olup, yürütücüsü AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığıdır.