Faaliyet 1.1.2 ASPB Uzman Yardımcıları Eğitim Programı Modül 1 ve Modül 2 Tamamlandı

IMG_5074ASPB’nin Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi kapsamında, Faaliyet 1.1.2 altında gerçekleştirilen Bakanlık uzman yardımcıları eğitim programının ikinci aşamasının ilk iki modülü tamamlandı. Eğitimlerde, nitel ve nicel araştırma teknikleri, veri toplama ve analizi, raporlama, sosyal politika ve yönetim konuları ele alınmıştır.