Engellilik Konusunda Yuvarlak Masa Toplantısı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın “Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen “Yuvarlak Masa Toplantısı” 27-28 Nisan 2017 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı. Engellilik, engelliliğe yaklaşım, engelli bireylerin temel sorunları ve çözüm önerileri konularında kamu kurum ve kuruluşlarının strateji geliştirmelerine katkı sağlamayı hedefleyen Yuvarlak Masa Toplantısı iki gün sürdü.

Projenin ve faaliyetlerin tanıtılması ile başlayan toplantının ilk gününde,  “Engellilik ve Engelliliğe Yaklaşım Yöntemleri”, “Türkiye’de Engelli Hakları Mevzuatı’nda Genel Durum”, “Türkiye’de Engelli Bireylerin Haklarından Yararlanma Durumlarına Dair Temel Veriler” ve “Evrensel Erişilebilirlik Rehberi” başlıklı sunumlar yurt dışından örnekler verilerek gerçekleştirildi.

Yuvarlak Masa toplantısının 2. gününde ise, grup çalışmaları için katılımcılar 4 gruba ayrılarak her gruptan kendilerine verilen konular çerçevesinde öneriler geliştirmeleri ve sunum yapmaları istendi.

Grup çalışmaları esnasında; Grup 1: “Haklara ve hizmetlere erişimde ayrımcılığın önlenmesi”, Grup 2: “Engelli çocuk, engellli kadın, engelli müllteci, kapalı kurumlarda yaşayan vb. daha kırılgan ve çoklu dezavantaja sahip engelli grupların sorunları”, Grup 3: “Engelli sorunlarının çözümünde STK’ların rolü ve STK-devlet ilişkileri”, Grup 4: “Toplumun engellilik algısı ve kamusal farkındalık sorunları” konularında fikir ve önerilerini sundu. Yuvarlak Masa Toplantısı, grup sunumlarının ardından yapılan değerlendirme ile sona erdi.