Denetçilere 5 Günlük Öz Değerlendirme Eğitimi

“Öz Değerlendirme Eğitimi” 20-24 Şubat 2017 tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirildi. 5 gün süren “Öz Değerlendirme Eğitimi” ile denetçilere, çocuklar için sosyal bakım hizmetlerinin denetimine yönelik kapsamlı bir eğitim verildi.

Eğitim ile denetçilerin uygulamalarına dâhil edilebilecek temel yetkinliklerin aktarılması amacıyla, Bakanlığımızın “Çocuk Bakım Kuruluşlarında Öz Değerlendirme Sistemi Denetim Rehberi” kapsamında tanımlamış olduğu yeni denetim sürecinin denetçilere tanıtılması ve denetçilerin, “Öz Değerlendirme” yaklaşımından faydalanarak yeni denetim yöntemlerini öğrenmeleri ve denemelerini gerçekleştirmek için pratik faaliyetlerin sağlanması hedeflendi.

5 modülden oluşan eğitimin ilk gününde, Öz Değerlendirme sistemine giriş yapılarak çocuklarla çalışan kurumlarda öz denetim faaliyetleri üzerinde duruldu. Eğitimin 2. gününde ise, denetime hazırlık aşamaları ile denetçilerin yerine getirmesi gereken görevler detaylı bir şekilde aktarıldı.

Öz Değerlendirme Eğitiminin 3. gününde ana gündem başlığını “denetim faaliyeti ve kanıt toplama” oluştururken, 4. gününde “karar alma ve notların verilmesi” gerçekleştirildi.

IMG_2766

Eğitimin son gününde ise denetim raporu yazma süreçleri tartışılarak, çocuk dostu denetim raporu özetlerinin hazırlanmasına yönelik grup çalışması yapıldı. Bu çalışma ile katılımcıların denetim bulgularına ilişkin çocuk dostu özet yazma yetkinliğinin geliştirilmesi hedeflendi.

Denetim sonrası devam eden izleme süreçlerinin de kapsamlı olarak anlatıldığı eğitimde, denetçilerin, ne tür denetim sonrası izleme faaliyetlerinin gerekli olduğuna karar verme becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde düzenlenen Öz Değerlendirme Eğitiminin ardından konu ile ilgili yuvarlak masa toplantıları yapılarak kılavuz doküman teslim edildi.