Çocuk Hakları Alanında Yuvarlak Masa Toplantısı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın “Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında “Yuvarlak Masa Toplantısı” 25-26 Eylül 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.  Projenin ve faaliyetlerin tanıtılması ile başlayan toplantının ilk gününde,  “Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma”, “Çocuk Hakları ile ilgili Göstergeler” ve “Çocuk Koruma Alanında Türkiye Değerlendirmesi” başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

Toplantının 2. gününde ise, katılımcılar 5 gruba ayrılarak her gruptan kendilerine verilen konular çerçevesinde öneriler geliştirerek sunum yapmaları istendi. Grup 1: “Eğitim”,  Grup 2: “Çocuk Adalet Sistemi”, Grup 3: “Sağlık”, Grup 4: “Sosyal Çalışmalar” ve Grup 5: “Sosyal Yardım” konularında fikir ve önerilerini sundu. Yuvarlak Masa Toplantısı, grup sunumlarının ardından yapılan değerlendirme ile sona erdi.

 

25.09-2 (1)  2609_2