Bakanlığımızın Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi kapsamında 3. Aylık Yönetim Toplantısı

haber7İstihdam, eğitim ve sosyal içerme politikaları arasındaki bağı güçlendirerek dezavantajlı bireylerin işgücü piyasasına entegrasyonlarını artırmak amacıyla, Bakanlığımızın, paydaşlarının ve sosyal politika ve ayrımcılıkla mücadele alanında çalışan mekanizmaların politika yapma, uygulama ve izleme kapasitesini geliştirmek kapsamında Başkanlığımız koordinesinde gerçekleştirilecek “Bakanlığımızın Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi” projesi Kasım 2015 tarihi itibariyle başlamıştır.
Bu projede yer alan bazı temel faaliyetler;

  • Mevcut ve alınacak uzman ve uzman yardımcılarının politika yapma, standart belirleme ve değerlendirme konularında güçlü biçimde eğitilmesi,
  • Bakanlığımızın çalışma konuları ile ilgili alan araştırmalarının yapılması,
  • Sosyal yardımlar ve hizmetler alanında indikatörler/başarı kriterleri belirlenmesi ve bu indikatörleri içeren simülasyon modelleri geliştirilmesi, istihdam ve eğitim gibi diğer sosyal politika alanları ile politika koordinasyonunun sağlanması,
  • Yaşlanan toplumun sonucu olarak gelecekte ihtiyaç duyulacak meslek uzmanları/elamanlarının sayı ve niteliklerinin belirlenmesi,

olarak tespit edilmiştir.
Proje kapsamında 28.03.2016 tarihinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon temsilcisi, İhale makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi, Bakanlığımız Temsilcileri, Firma temsilcisi ve teknik yardım ekibinin katılımıyla 3. Aylık Yönetim Toplantısı düzenlenmiştir.