ASPB’nin Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi Kapsamında 5. Aylık Yönetim Toplantısı

İstihdam, eğitim veIMG_0006 sosyal içerme politikaları arasındaki bağı güçlendirerek dezavantajlı bireylerin işgücü piyasasına entegrasyonlarını artırmak amacıyla, ASPB’nin, paydaşlarının ve sosyal politika ve ayrımcılıkla mücadele alanında çalışan mekanizmaların politika yapma, uygulama ve izleme kapasitesini geliştirmek kapsamında ASPB koordinesinde yürütülmekte olan “ASPB’nin Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi” projesinin 5. aylık yönetim toplantısı Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon temsilcisi, İhale makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi, Yararlanıcı Makam Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Yüklenici Firma temsilcileri ve teknik yardım ekibinin katılımıyla 30 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir.