ASPB’nin Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi’nden İspanya’ya Eğitim Ziyareti

Bakanlığımız AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nın Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 7-13 Mayıs tarihleri arasında İspanya’ya eğitim ziyareti gerçekleştirildi. Eğitim ziyareti kapsamında, İspanyol Kadın Enstitüsü, Aile ve Sosyal Hizmetler, İstihdam, Sağlık ve Adalet Bakanlıkları, İspanyol Engelli Temsilcileri Komitesi ile Bölgesel Kadın Enstitüsü’ne ziyaretler gerçekleştirildi.

Yapılan ziyaretler çerçevesinde, toplumsal cinsiyete dayalı eşitlik yaklaşımın yanı sıra kadınların toplumsal emeğe dahil edilmesi, yoksulluk ve sosyal dışlanma ve sosyal içermeye karşı İspanya’nın yaklaşımı, kadınların sosyal politika alanına dahil olma süreçleri, engelli ve yaşlı kadınların sosyal içerme ve istihdama erişimleri ile cinsiyete dayalı şiddetle mücadelede İspanyol yasal çerçevesi ve politikaları konularında analizlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.