17 Mayıs 2016 – ASPB Uzman Yardımcıları Eğitim Programı (Modül 1)

Nicel Araştırma Yöntemleri ve Araştırma Tasarımı

Ölçek Kullanımı

Veri Analizzi ve Veri Analiz Programları (SPSS)

Veri Tabanlarının Kullanımı

Araştırma Etiği

Raporlama