Anka Temel Personel Eğitimi Planlama ve Oryantasyon Çalıştayı

anka tema haber 5Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığınca yürütülen Avrupa Birliği Projesi kapsamında, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ANKA programının yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen eğiticilerin eğitimi çalıştayına tam zamanlı uzman desteği sağlandı.

ANKA programının psikososyal destek ayağının geliştirilmesine yönelik çalışmada hizmetlerin yaygınlaştırılması ve personele verilen eğitimin kalitesinin arttırılması için nelerin yapılabileceği masaya yatırıldı. Antalya ilinde gerçekleştirilen faaliyetin temel amacının, bu programı 81 ilde uygulayacak eğitimcilerin yetiştirilmesi ve programın yaygınlaştırılması noktasında bu eğitimciler aracılığıyla personel kalitesinin ve bilincinin üst seviyede tutulması olduğunun altı çizildi. ANKA programının başarıya ulaşması için en önemli ölçütün kuruluşun iklimi olduğu, bunun için de ortak anlayışa, ortak bir amaca ulaşmayı hedefleyen 12 modüle sahip ANKA Temel Personel Eğitim Programının geliştirildiği vurgulandı.

Çocukla ilişki, iletişim, olumlu davranış kazandırma, beslenme, temizlik, kriz yönetimi, riskli davranışlar gibi konu başlıklarından müteşekkil eğitim programının ÇODEM’lerde çalışan 2500’e yakın personele 13 ilde gerçekleştirilecek eğitimlerle verilmesi planlanıyor. Personele eğitim verecek katılımcılar, uzman eğitimcilerin koordinasyonunda bu on iki modülün nasıl uygulanacağı, görev paylaşımı ve ekiplerin oluşturulması gibi konular üzerinde çalıştı. Tüm eğitimler esnasında AB projesi ile finanse edilen uzmanlar süpervizörlük yaparak genel koordinasyonu sağlıyor olacak. Bu eğitimlerin tamamlanmasının ardından ÇODEM ve benzeri kuruluşlarda çalışmaya başlayacak, üst yöneticiden hizmet alımı personele kadar tüm çalışanların bu eğitim programını tamamlamalarının bir önkoşul haline gelmesi bekleniyor. Eğitimin verimliliğinin artırılması amacıyla eğitime katılacak personelin öncelikle bir uzaktan eğitim modülünü tamamlayacakları bir sistem de planlanma aşamasında olduğu belirtildi.