ANKA Programı Etki Değerlendirme Analizi Metodoloji Çalıştayı

haber9Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülmekte olan “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi” kapsamında ANKA Programı Etki Değerlendirme Analizi Metodoloji Çalıştayı 17 Şubat 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Destek Merkezlerinde uygulanmakta olan ANKA Çocuk Destek Programı’nın mevcut yapısı, uygulanmakta olan modüllerin etki analizi ve izleme süreçlerinin nasıl olması gerektiği konularında izlenecek yol haritasının içeriğine ilişkin konuların ele alındığı Çalıştay, ANKA Programının geliştirilmesinde aktif rol alan Prof. Dr. Kültegin ÖGEL’in moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir.