31 Mayıs 2016 – ASPB Uzman Yardımcıları Eğitim Programı (Modül 5 Engelli)

Türkiye’de ve dünyada uygulanan engellilere ve çocuğa yönelik politikalar, ilgili mevzuat ve uluslararası sözleşmeler