31 Mayıs 2016 – ASPB Uzman Yardımcıları Eğitim Programı (Modül 4 Aile ve Kadın)

Türkiye’de ve dünyada uygulanan aile ve yaşlılık politikaları, ilgili mevzuat ve uluslararası sözleşmeler