26 Mayıs 2016 – ASPB Uzman Yardımcıları Eğitim Programı (Modül 3)

Sosyal Hizmet Nedir?

Sosyal Hizmet Uygulama Alanları

Sosyal Hizmet Etiği

Sosyal Hizmet Yönetimi

Sosyal Hizmetlerde Kalite

Sosyal Hizmet Ortamını Haritalandırma

Sosyal Hizmet Alanlarında Çalışan Meslek Elemanlarının Sorumlulukları