25 Mayıs 2016 – ASPB Uzman Yardımcıları Eğitim Programı (Modül 2)

Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet İlişkisi

Sosyal Dışlanma ve Sosyal İçerme Politikaları

Uluslararası Sözleşmeler