18 Mayıs 2016 – ASPB Uzman Yardımcıları Eğitim Programı (Modül 1)

Sosyal Politika Nedir?

Sosyal Politikanın Tarihsel Gelişimi

Sosyal Politika Yapma, Uygulama, İzleme, ve Değerlendirme Aşamaları